ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επενδύουμε συστηματικά στην διαρκή αναβάθμιση των υποδομών μας, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του τεχνολογικού και μηχανολογικού μας εξοπλισμού, έχοντας αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα με ευρεία προοπτική και εναρμονισμένη συνύπαρξη ανθρώπου - ρομποτικών μηχανισμών. Οι λειτουργίες της επιχείρησης έχουν μελετηθεί σύμφωνα με σύγχρονα συστήματα Lean Management.

Mηχανουργείο


Mηχανουργείο εφοδιασμένο με εργαλειομηχανές CNC, μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (EDM) και μηχάνημα κοπής σύρματος.

Παραγωγή Πλαστικών Μερών


Παραγωγή Πλαστικών μερών με μηχανές injection κλειστικής δύναμης από 60 έως 700 τόνους

Παραγωγή Μεταλλικών Μερών


Παραγωγή μεταλλικών μερών αποτελούμενο από αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής transfer και πρωτοποριακά μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας για ταχύτερη παραγωγική διαδικασία

Ηλεκτροστατική Βαφή


Ηλεκτροστατική βαφή με σύστημα νανοτεχνολογίας για την προετοιμασία του προς επικάλυψη εξαρτήματος

Συναρμολόγηση


Συναρμολόγηση 4 γραμμών παραγωγής με δυνατότητα διαχείρισης μερών ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικά φορτία (ESD protected)

Κλειστός αποθηκευτικός χώρος 1045 τ.μ.