ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι άνθρωποι της Mavelec αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας. Ως μια οικογενειακή επιχείρηση, δίνουμε έμφαση στην ομαδικότητα, την εμπιστοσύνη και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα γνωμών.

Η ομάδα μας μοιράζεται το όραμα της εταιρείας και διακατέχεται από πνεύμα δημιουργικότητας, συνεργασίας και συνέπειας. Από τη μεριά της, η διοίκηση δίνει βαρύτητα στη στελέχωσή της ομάδας με άτομα υψηλής επαγγελματικής ακαδημαϊκής και τεχνικής κατάρτισης, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και ανάπτυξη αυτών, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων που διευρύνουν τις γνώσεις και αυξάνουν την αποδοτικότητα του προσωπικού. Οι άνθρωποι μας είναι η δύναμη μας. Με αξιοπρέπεια και ανθρωπισμό, η Μάβηλεκ τους το ανταποδίδει καθημερινά.