ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέσα από την πλήρη καθετοποίηση των λειτουργιών παραγωγής παρέχουμε προηγμένες υπηρεσίες και κατασκευάζουμε προϊόντα που καλύπτουν τις ειδικότερες απαιτήσεις ποιότητας κάθε πελάτη.

TMHMA R&D

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) αποτελεί τον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού της Mavelec και το ισχυρότερο της στοιχείο. Με ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου και μελετών, με έμπειρο και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες του πιο απαιτητικού project.

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επενδύουμε συστηματικά στην διαρκή αναβάθμιση των υποδομών μας, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του τεχνολογικού και μηχανολογικού μας εξοπλισμού, έχοντας αναπτύξει μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική μονάδα με ευρεία προοπτική και εναρμονισμένη συνύπαρξη ανθρώπου - ρομποτικών μηχανισμών. Οι λειτουργίες της επιχείρησης έχουν μελετηθεί σύμφωνα με σύγχρονα συστήματα Lean Management.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στο εργαστήριο της εταιρίας λαμβάνουν χώρα πειραματικές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας με σκοπό την εξασφάλιση της ανώτατης ποιότητας των προϊόντων παραγωγής μας και τη διάρκεια ζωής τους.