ΕΚΕ

Μια επιχείρηση που δεν πετυχαίνει κάτι άλλο πέραν του χρήματος, είναι μια φτωχή εταιρεία.
Henry Ford

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001

Η εταιρεία μας σεβόμενη το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που θωρακίζει τις αξίες αυτών. Καθοδηγούμενοι από το πρότυπο ISO 9001:2015, σχεδιάζουμε και παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα μοναδικά για κάθε πελάτη. Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας, εντάσσοντάς τους σε ένα πλαίσιο τακτικών ποιοτικών ελέγχων, ελέγχουμε τακτικά την​​​​​​​ ασφάλεια των πρώτων υλών μας και χτίζουμε καθημερινά μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τους ανθρώπους μας. Αυτό το χρέος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας. Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό μας κατά ΕΝ ISO 9001, πατήστε εδώ.

​​​​​​​

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001

Παράλληλα, εντάσσουμε ένα νέο πρότυπο Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του οποίου δεσμευόμαστε για την περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη λειτουργία μας. Ακολουθώντας τις διαδικασίες του ISO 14001:2015, εφαρμόζουμε διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων και στοχεύουμε στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Πρωταρχικός μας στόχος: η δημιουργία μίας βιομηχανίας, φιλικής προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό μας κατά ΕΝ ISO 14001, πατήστε εδώ.


Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά EN ISO 45001

Οι άνθρωποι της Mavelec αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας. H υγεία και ασφάλεια τους κατά την εργασία και παραμονή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας είναι ένας ακόμα σημαντικός πυλώνας της Γενικής Επιχειρησιακής Πολιτικής της. Για τον σκοπό αυτό αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του ισχύοντος Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018, παρέχοντας έτσι ένα πλαίσιο για την συνεχή βελτίωση των συνθηκών αναφορικά με την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία. ​​​​​​​Για να κατεβάσετε το πιστοποιητικό μας κατά ΕΝ ISO 45001, πατήστε εδώ.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ.

Οι άνθρωποί μας χρειάζονται εμπιστοσύνη για να επιτύχουν. Η εμπιστοσύνη ξεκινά με ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του θέτει τη βάση για σχέσεις υψηλής αξίας και μακροπρόθεσμες σχέσεις με επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους.

Γι'αυτό το σκοπό. στη Mavelec έχουμε εδραιώσει ένα Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, ο οποίος μας παρέχει το ισχυρό θεμέλιο που μας επιτρέπει να καθιερώσουμε και να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας ως εργοδότες, προμηθευτές, επιχειρηματικοί συνεργάτες και εταίροι στην κοινωνία. Για να δείτε τον Κώδικα μας, πατήστε εδώ.