ΕΚΕ

Μια επιχείρηση που δεν πετυχαίνει κάτι άλλο πέραν του χρήματος, είναι μια φτωχή εταιρεία.
Henry Ford

Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001

Η εταιρεία μας σεβόμενη το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που θωρακίζει τις αξίες αυτών. Καθοδηγούμενοι από το πρότυπο ISO 9001:2015, σχεδιάζουμε και παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα μοναδικά για κάθε πελάτη. Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας, εντάσσοντάς τους σε ένα πλαίσιο τακτικών ποιοτικών ελέγχων, ελέγχουμε τακτικά την​​​​​​​ ασφάλεια των πρώτων υλών μας και χτίζουμε καθημερινά μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και τους ανθρώπους μας. Αυτό το χρέος είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλες τις δράσεις της εταιρείας.

​​​​​​​

Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001

Παράλληλα, εντάσσουμε ένα νέο πρότυπο Περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του οποίου δεσμευόμαστε για την περιβαλλοντολογικά υπεύθυνη λειτουργία μας. Ακολουθώντας τις διαδικασίες του ISO 14001:2015, εφαρμόζουμε διαδικασίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και θέτουμε ως στόχος μας την δημιουργία μίας βιομηχανίας, φιλικής προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.